1
2
3
4
5
۱- لطفا نوع سرویس مورد نظر خود را با کلیک بر روی آن انتخاب نمایید.
سرویس فروشگاهی
به زودی
فروشگاه استاندارد
قیمت: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فضای میزبانی : یک گیگابایت (رایگان برای سال اول)
ثبت یک دامنه .ir (رایگان برای سال اول)
فروشگاه اختصاصی
شروع قیمت از: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید :
+۹۸ ۴۱ ۳۵۲۱۲۰۷۹