1
2
3
4
5
۱- لطفا نوع سرویس مورد نظر خود را با کلیک بر روی آن انتخاب نمایید.
سرویس فروشگاهی
قیمت: ۶۸۰,۰۰۰ تومان (سالانه با دو ماه تخفیف)
فضای میزبانی : ۲۰۰ مگابایت
ثبت یک دامنه .ir (به صورت رایگان)
فروشگاه استاندارد
قیمت: ۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فضای میزبانی : یک گیگابایت (رایگان برای سال اول)
ثبت یک دامنه .ir (رایگان برای سال اول)
فروشگاه اختصاصی
قیمت: ۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فضای میزبانی : یک گیگابایت (رایگان برای سال اول)
ثبت یک دامنه .com (رایگان برای سال اول)