درباره قانون کپی رایت

وب سایت ویرچو Virtu.ir

تمامى محتویات این سایت تحت قانون کپى‌رایت زیر مى‌باشد:

Copyright © 2006-2024 Rahnoo T.L. All rights reserved.

هیچ شخص حقیقى یا حقوقی حق تکثیر مطالب این وب سایت را بدون اجازه از طرف ناشر (شرکت راهبران فناوری رهنو) را ندارد مگر آنکه در زیر مطلب مذکور اجازه انتشار به صورت صریح بیان شده باشد.

تمامى مطالب یا کدهایى که در آنها نام نویسنده ذکر شده است نیز داراى همین قانون نسبت به مالک آن بوده مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. همچنین مسئولیت تمامى مطالب ارسال شده در انجمن متعلق به شخص ارسال کننده است.

پروژه فروشگاه ساز ویرچو

نسخه تجاری فروشگاه ساز ویرچو تحت مالکیت معنوی شرکت راهبران فناوری رهنو بوده و حاصل تلاش چندین ساله متخصصین این شرکت می باشد. هرگونه کپی (همه یا بخشی از سیستم)، نصب مجدد، انتشار مجدد و فروش این سیستم بدون دریافت مجوز کتبی از شرکت غیرقانونی بوده و حق شرکت به جهت شکایت و دریافت غرامت از متخلفین محفوظ می باشد.

خریدار نسخه تجاری فروشگاه ساز ویرچو در صورت تمایل می تواند کدهای برنامه را مطالعه کرده و بنا به نیاز خود تغییر دهد ولی اعمال این تغییرات هیچگونه حقی در رابطه با بازنشر و فروش مجدد این سیستم برای خریدار ایجاد نمی کند. خریدار متعهد می باشد که تغییر در کدهای برنامه فقط به جهت استفاده شخصی اعمال کرده و از هرگونه عملی که سبب از بین رفتن حق مالکیت معنوی شرکت رهنو شود خودداری نماید.

علایم کپی رایت نباید تحت هیچ شرایطی برداشته شده یا تغییر داده شود.

پیشاپیش از تمامی اشخاصی که به مالکیت معنوی این پروژه متعهد هستند تشکر می کنیم. قوانین کپی رایت به جهت حفظ زحمات افرادی که برروی این پروژه تلاش کرده اند بوده و همچنین تضمین کننده ارایه خدمات با کیفیت در آینده می باشد.