پلن های میزبانی عادی

هزینه سالانه مقدار فضا
پلن P1 180,000 تومان 100MB
پلن P2 290,000 تومان 200MB
پلن P3 395,000 تومان 500MB
پلن P4 570,000تومان 1GB
پلن P5 830,000 تومان 2GB
پلن P6 1,070,000 تومان 5GB
پلن P7 1,750,000 تومان 10GB
پلن P8 2,400,000 تومان 10GB
پلن P9 3,500,000 تومان 50GB
پلن P10 4,600,000 تومان 100GB
پلن P11 5,900,000 تومان 150GB
پلن P12 7,900,000 تومان 170GB

پلن های میزبانی چند دامنه ای

هزینه سالانه مقدار فضا
پلن M1 300,000 تومان 1GB
پلن M2 390,000 تومان 1GB
پلن M3 420,000 تومان 2GB
پلن M4 550,000 تومان 2GB
پلن M5 750,000 تومان 5GB
پلن M6 1,050,000 تومان 10GB

مشخصات عمومی سرورهای ویرچو

  • سرورها در دیتاسنتر معتبری در اروپا قرار داشته و دارای uptime بالا در حدود 99.99 درصد هستند
  • تمامی سرورهای دارای سیستم عامل لینوکس و کنترل پنل قدرتمند cPanel می باشد
  • امنیت سرور از طریق نصب فایروال نرم افزاری برروی سرور و بکارگیری فایروال سخت افزاری در دیتاسنتر تامین می شود
  • از تمامی اطلاعات ذخیره شده برروی سرور به صورت روزانه و هفتگی Backup گرفته می شود
  • سرورها به صورت دوره ای بررسی شده و در صورت لزوم ارتقای سخت افزاری انجام می شود
  • امکان ارتقای پلن میزبانی در هر زمانی فقط با پرداخت ما به التفاوت پلن ها وجود دارد