جشنواره پاییز
جشنواره پاییز
تخفیف فوق العاده

جشنواره پاییز فروشگاه ساز ویرچو

فروشگاه ساز ويرچو در نظر دارد جهت ايجاد فرصتي ويژه براي بروزرساني نسخه هاي قديمي طي جشنواره فروش ويژه به نام جشنواره ويژه تخفيفات ويژه اي را ارائه نمايد.
مشتريان جديد فروشگاه ساز ويرچو نيز از اين جشنواره بي بهره نخواهند بود و شرکت تخفيف ويژه اي را براي اين عزيزان نيز در نظر گرفته است. اين جشنواره تا 18 آبان 98 ادامه خواهد داشت و به هيچ عنوان قابل تمديد نيست.
در اين جشنواره، همراهان قديمي با بروز رساني به نسخه جديد از تمديد پشتيباني بمدت يکسال بصورت رايگان برخوردار خواهند شد و پلن هاست آنها درصورتي که کمتر يک گيگابايت باشد به يک گيگابايت افزايش خواهد يافت.

تخفیف مشتریان قدیمی
تخفیف مشتریان جدید

برای اطلاعات بیشتر با بخش فروش در تماس باشید :