گزارش گیری

گزارشاتی برای مدیر یک فروشگاه لازم است تا آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت فروش، سفارشات و مشتریان خود داشته باشد. عمده گزارشات موجود در نسخه 1.3 نقره ای فروشگاه ساز ویرچو به قرار زیر است:

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013