مناطق و مالیات بر کالا

در این بخش شما می توانید نام کشورها و مناطق آنها را وارد کنید به صورت پیش فرض 101 کشور و 106 منطقه در برنامه تعریف شده است. مدیر سایت هم می تواند کشور و ناحیه جدید به برنامه اضافه کند . در بخش مناطق مالیاتی می توان منطقه ای که مالیات به آن تعلق می گیرد را اضافه کنید .

در بخش نرخهای مالیاتی هم می توانید به صورت درصد (%) مبلغی را به محصولات اضافه کنید .

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013