مشتریان و سفارشات

در بخش مدیریت فروشگاه ساز ویرچو قسمتی تحت عنوان مشتری‌ها وجود دارد که مربوط به مدیریت اطلاعات مشتریان و سفارشات هر مشتری است. با کلیک بروی آن دو زیرعنوان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد: مشتری ها و سفارشات.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013