فروشگاه

منوی فروشگاه در نوار سمت راست بخش مدیریت فروشگاه ساز ویرچو مشاهده می‌شود. در این بخش شما می‌توانید عمده فعالیت فروشگاه خود که همان کار برروی محصولات و کاتالوگ فروشگاه می باشد را انجام دهید.
در اینجا به شرح تک تک گزینه های آن می‌پردازیم:

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013