نصب برروی سرور اینترنتی

برای نصب فروشگاه برروی سرور اینترنتی ابتدا باید با مفاهیم ابتدایی اینترنت که Host و Domain از آن جمله هستند آشنا شوید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013