تغییر کلمه عبور CPanel

برای تغییر کلمه عبور برروی آیکون Change Password از باکس Preferences کلیک کنید.

 

 

در صفحه جدید کلمه عبور فعلی خود را دربخش Old Password وارد کنید و در دو بخش New Password  و (New Password (Again کلمه عبور جدیدتان را وارد نمایید. حتما دقت کنید که کلمه عبوری که انتخاب می کنید به راحتی قابل حدس زدن نباشد. در صورت تمایل می توانید از دکمه Generate Password برای تولید یک کلمه عبور تصادفی که حدس زدن آن دشوارتر است استفاده کنید.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013