مدیریت خبرنامه

در این بخش می‌توانید برای مشتری هایی که در خبرنامه عضو هستند ایمیل بزنید و تغییرات مربوط به محصول و سایر اطلاعات را برای آنها ارسال کنید.

هر مشتری برای عضویت در خبرنامه فروشگاه می تواند در هنگام ثبت نام و یا بعد از ثبت نام به بخش اطلاعات حساب کاربری وارد شده و در قسمت اختیارات ، اشتراک خبرنامه را انتخاب نماید. مدیریت فروشگاه نیز می تواند یک مشتری را عضو خبرنامه نماید، برای اینکار باید در بخش مشتریان اقدام به ویرایش مشتری مورد نظر نماید.

 

 

برای ایجاد یک خبرنامه دکمهرا انتخاب کنید .

در صفحه باز شده یکی از دو ماژول Newsletter و یا Product_Notification را انتخاب کنید. اگر newsletter را انتخاب کنید میتوانید یک ایمیل خبری به تمامی افراد عضو خبرنامه بفرستید و اگر هم product_notification را انتخاب کنید میتوانید یک ایمیل برای مشتریانی که محصولی را انتخاب کرده اند تا از تغییرات آن با خبر شوند، بفرستید.

در بخش عنوان خبرنامه موضوع ایمیل را و در بخش محتویات هم متن آن را وارد کنید سپس دکمهرا بزنید. 

 

 

برای ارسال خبرنامه باید ابتدا آن را قفل کنید برای این کار از دکمهاستفاده کنید تا وضعیت خبرنامه از  به  تبدیل شود. برای ارسال خبرنامه دکمهرا انتخاب کرده و مراحل کار را دنبال کنید. اگر ارسال بصورت درست انجام شده باشد علامت بهتبدیل می‌شود.

 

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013