تنظیمات سیستم اخبار

تنظیمات لیست

در این بخش تنظیماتی که برای نمایش لیست نظرات و اخبار بروی صفحه اصلی فروشگاه بکار می‌رود نمایش داده می‌شود. با کلیک بروی هر سطر توضیحاتی در مورد شرح آن و توضیح چگونگی تغییر آن داده می‌شود که بعلت سادگی و سهولت کار آن از توضیح تک تک آنها خودداری می‌کنیم. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

 

 

برخی از این تنظیمات ممکن است در برخی از قالبها کاربرد دیگری داشته باشند و یا بطور کل نادیده گرفته شده باشند.

تنظیمات صفحه اول

اخبار معمولا در صفحه اول فروشگاه جهت اطلاع رسانی به کاربران و مشتریان فروشگاه نمایش داده می‌شود. برای نمایش مناسب و دلخواه،  لازم است تا تنظیمات لیست اخبار را داشته باشید تا توسط آن بتوان بهترین نمایش را در صفحه اول داشت. با کلیک برروی هر سطر توضیحاتی در مورد شرح آن و توضیح چگونگی تغییر آن داده می‌شود که بعلت سادگی و سهولت کار آن از توضیح تک تک آنها خودداری می‌کنیم. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی شرکت تماس بگیرید.

بهمین ترتیب تنظیماتی نیز برای نظرات و اخبار مهم نیز وجود دارد که با کلیک برروی هر سطر آن توضیحات کافی و لازم نمایش داده می‌شود.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013