مدیریت نظرات اخبار

در این بخش ارسال نظرات خوانندگان اخبار و مدیریت آنها را انجام می دهید. همانطور که می‌دانید اکثر سایت‌های خبررسانی نظرات ارسالی کاربران را برای اطلاع مدیریت و سایر بینندگان خبر، در سایت‌ها درج کرده و به این طریق گردش اطلاعاتی سایت را نیز بهبود می‌بخشند. برای این منظور در این بخش به توضیحات لازم برای مدیریت بخش نظرات پرداخته شده است.

با کلیک بروی مدیریت نظرات واقع در منوی سیستم اخبار  وارد بخش نظرات ارسالی برای اخبار شوید. عناوین اخباری که برای آنها نظراتی از سوی کاربران ارسال شده است در اینجا ظاهر می‌شود. در کنار عنوان خبر، تاریخ ارسال آن، رتبه اعلام شده از طرف کاربر برای خبر مورد نظر و تائید یا عدم تائید آن نیز مشاهده می‌شود. گزینه‌های ویرایش، حذف و عدم تائید اطلاعات نیز به مدیر کمک می‌کند تا نظرات ارسالی را ویرایش، حذف کرده و یا در صورت مغایرت آن با قوانین و شئونات عرفی، نسبت به عدم تائید آن اقدام کند. در صورت عدم تائید، نظر فوق در فروشگاه نمایش داده نمی‌شود.

 

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013