ارسال خبر جدید

در همان شاخه‌ایی که قرار داریم، یک خبر میتوانید درج کنید. برای اینکار روی این دکمه ارسال خبر جدید کلیک کرده و به قسمت مدیریت خبر و ارسال آن هدایت شوید. (شکل زیر)

 

برای درج یک خبر مراحل زیر را انجام دهید:

1. برای درج خبر جدید عنوان آن به فارسی و لاتین در قسمت عنوان نوشته می‌شود.

2. خلاصه خبر در این بخش به فارسی و لاتین نوشته شده و سپس متن خبر در قسمت پایین درج می‌شود.

3. اگر خبر درحال حاضر باید قابل مشاهده نباشد، در قسمت وضعیت خبر، آنرا غیرقابل مشاهده درج کنید.

4. اولویت و اهمیت خبر در بخش اخبار مهم تعیین تکلیف می‌شود.

5. تاریخ شروع نمایش خبر را در صورت نیاز درج کنید. (برای زمان حال نیازی به درج تاریخ نیست).

6. اگر قصد دارید کاربر را به منبع اصلی خبر هدایت کنید، در بخش لینک به منبع خارجی آدرس URL آنرا تایپ کنید.

ویرایش: برای تغییر نام و تغییر ویژگی‌های شاخه خبر استفاده می‌شود.

حذف: برای حذف یک شاخه جدید از این ابزار استفاده کنید. توجه داشته باشید که حذف شاخه‌ایی که دارای یک یا چند خبر و یا شاخه‌های تودرتوی دیگری هستند امکان‌پذیر نمی‌باشد. باید ابتدا شاخه‌ها و اخبار داخل آنرا حذف یا انتقال داده و سپس اقدام به حذف آن نمود.

انتقال: اگر بخواهید یک شاخه با کلیه محتویات آنرا به شاخه دیگر ارسال کنید، از این گزینه استفاده نمایید.

 

روی شاخه‌ایی که قصد انتقال آنرا دارید، کلیک کرده و دکمه انتقال را کلیک کنید. از لیست باز شده شاخه دیگری را انتخاب کرده و دکمه انتقال را کلیک نمایید.

خبرها باید در داخل یک شاخه ایجاد شوند، از ایجاد خبر در شاخه اصلی و یا در کنار یک شاخه دیگر جدا خودداری نمایید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013