مدیریت کشورها و مناطق

مدیریت کشورها

اطلاعات 101 کشور در این قسمت وجود دارد. شما می‌توانید اطلاعات وارد شده را ویرایش و بروزرسانی نمائید.

مدیریت مناطق هر کشور

استانها و سایر تقسیمات کشوری مربوط به یک کشور را از این بخش می توانید تعریف کنید. به طور پیش‌فرض تقسیمات کشور ایران در این قسمت وجود دارد. اطلاعات این بخش شامل: نام مناطق، کد مناطق و کشوری که آن منطقه در آن تعریف شده است، می‌باشد. این اطلاعات قابل ویرایش و بروزرسانی هستند. برای تعریف منطقه یا ناحیه جدید برروی دکمهکلیک کرده و اطلاعات منطقه جدید را وارد نمائید.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013