فیش های بانکی

فیشهای بانکی ثبت شده توسط مشتریان در این بخش در دسترس می باشد:

مشتریان می توانند به دو طریق اقدام به ثبت فیش بانکی نمایید:

  •  در هنگام نهایی سازی سفارش و انتخاب ماژول پرداخت واریز به حساب(فیش بانکی)
  •  بعد از ثبت سفارش و از طریق صفحه ثبت فیش بانکی

در این بخش اطلاعات فیش بانکی در مقابل هر فیش بانکی ثبت شده (جعبه سمت راست) نمایش داده می شود. شما می توانید با استفاده از این اطلاعات واریز را تایید نمایید و اقدام به تغییر وضعیت سفارش نمایید. برای مشاهده جزئیات سفارش مربوط به این فیش بانکی می توانید از جعبه سمت راست لینک مشاهده سفارش را کلیک نمایید.

 

لطفا در تایید فیشهای بانکی نهایت دقت را مبذول دارید و حتما به مطابقت تاریخ واریز و شماره فیش بانکی  و مبلغ واریزی با فیشهای ثبت شده در بانک مربوطه توجه نمایید.

لطفا فیشهای بانکی ای که تایید می کنید را حذف ننمایید، تا سیستم بطور اتوماتیک از ثبت فیشهای بانکی تکراری جلوگیری نماید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013