مدیریت سفارشات

در این بخش شما می توانید خریدهایی که مشتریان انجام داده اند را مشاهده کنید و آنها را مدیریت نمایید .

هر سفارش میتواند دارای سه وضعیت باشد: منتظر رسیدگی ، در حال آماده شدن و تحویل داده شده. البته شما می توانید وضعیت های دیگری هم به این بخش اضافه کنید که از بخش مقادیر محلی و ابزار وضعیت سفارشات اینکار انجام می پذیرد، که در ادامه شرح داده شده است.

در صفحه سفارشات نام سفارش دهنده، جمع کل سفارش، تاریخ خریداری شده و وضعیت سفارش وجود دارد. همچنین در ستون سمت چپ و در کادر عملکرد میتوانید روش پرداخت پول و ابزار ویرایش و حذف را بیابید.

 

 

با انتخاب دکمهصفحه ای باز میشود که در آن فاکتور خریدار وجود دارد که می توانید برای چاپ برروی لینک چاپ فاکتور واقع در پایین فاکتور کلیک کنید.

 با انتخاب دکمهصفحه ای باز می شود که در آن نام محصول خریداری شده و آدرس گیرنده جهت چاپ برروی بسته وجود دارد.

 

 

برای پیگیری وضعیت سفارشات مشتریان از دکمهاستفاده کنید بعد از انتخاب این دکمه صفحه ای باز می شود که در آن فاکتور مشتری و وضعیت سفارش وجود دارد که میتوان در کادر وضعیت یکی از وضعیت های موجود را به تناسب مرحله کار انتخاب کنید مثلاً اگر که سفارش به دست مشتری رسیده باشد وضعیت تحویل داده شده را انتخاب نمایید.

 

در صورتیکه وضعیت سفارش را تغییر دهید، و در هنگام بروزرسانی سفارش، گزینه  اطلاعیه مشتری را انتخاب نموده باشید، آنگاه یک ایمیل به مشتری ارسال می گردد، تا از تغییر وضعیت سفارش خودآگاه شود و در صورتیکه در هنگام بروزرسانی در قسمت توضیحات مطلبی نوشته باشید، آن توضیحات نیز برای وی ارسال می گردد.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013