ماژول برای هر فقره

این ماژول برای فروشگاه هایی که محصولات آنها دارای وزن ثابتی است و یا اصولا وزن در حمل و نقل برای آنها حائز اهمیت نیست، مناسب می باشد. در این حالت برای هر فقره محصول خریداری شده هزینه حمل ثابتی لحاظ می شود. برای نصب کافیست روی دکمه نصب کلیک کنید. در بخش تنظیمات، دستمزد رسیدگی شامل هزینه های رسیدگی به یک سفارش مانند بسته بندی و یا کلیه هزینه های پیش از سفارش می باشد، که باید برای هر فقره افزوده شود.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013