ماژول پست عادی و پیشتاز

این دو ماژول توسط بخش فنی شرکت فناوری تاوریژ برای فروشگاه ساز ویرچو پیاده سازی شده اند و کلیه نرخهای آنها با آخرین نرخهای شرکت پست منطبق شده است. دقت کنید که پست عادی همان پست سفارشی می باشد. برای نصب کافیست برروی دکمه نصب کلیک کنید. در بخش تنظیمات این ماژولها منظور از هزینه ثابت همان هزینه بسته بندی ویا هر هزینه ای است که مایلید برای هر بسته سفارش افزوده شود.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013