ماژول روش یکنواخت

این روش که از نام آن مشخص است، هزینه حمل و نقل را بصورت یکنواخت و یکسان در نظر می گیرد. یعنی برای هر سفارش هزینه حمل ونقل یک مقدار ثابتی خواهد بود، بدون درنظر گرفتن تعداد محصولات این سفارش ویا وزن کلی سفارش. این ماژول بصورت پیش فرض برروی فروشگاه شما نصب می باشد. برای حذف این ماژول از دکمه حذف استفاده کنید. دقت کنید که این دکمه بطور فیزیکی این ماژول را از فروشگاه شما حذف نمی کند و شما بعداً خواهید بود با کلیک برروی دکمه نصب، این ماژول را دوباره نصب کنید. برای تغییر تنظیمات این ماژول از دکمه ویرایش استفاده کنید.

در قسمت تنظیمات شما می توانید با انتخاب کلاس مالیاتی مربوطه، مالیات هزینه حمل ونقل را نیز به هزینه کل سفارش اضافه کنید. همچنین قادر خواهید بود، این ماژول را تنها برای منطقه خاصی فعال کنید، به عنوان مثال اگر شما ساکن تهران هستید و مایلید تا برای مناطق داخل شهر تهران، امکان استفاده از پیک موتوری فراهم آید، می توانید روش یکنواخت را تنها برای منطقه تهران فعال کنید. (نحوه تعریف یک منطقه جدید در بخش مناطق و مناطق مالیاتی از این دفترچه راهنما توضیح داده شده است).

 

 

 

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013