سایر ماژول های پرداخت

سایر ماژولهای پرداخت موجود در فروشگاه ساز ویرچو جهت اتصال فروشگاه در درگاههای پرداخت بین المللی در نظر گرفته شده اند و برای استفاده و پرداخت در داخل ایران کاربرد ندارند. جهت استفاده از ماژولهای بین المللی نظیر PayPal، 2CheckOut، Authorize.net و ... ابتدا باید با مراجعه به سایت این شرکتها اطمینان حاصل کنید که برای فروشگاههای داخل ایران سرویس ارائه می کنند یا نه. در صورتی که این شرکتها برای ایران سرویسی در نظر نگرفته باشند استفاده از آنها مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که پیشنهاد نمی گردد. در صورتی که نیاز به اتصال به درگاههای پرداخت بین المللی دارید لطفا با بخش پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمایید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013