مدیریت محصولات برگزیده

در مورد این گزینه در بخش قبل (تنظیمات) صحبت کرده بودیم. در این قسمت میتوانیم یک محصول برگزیده تعریف کنید. روی لینک محصولات برگزیده کلیک و دکمهرا انتخاب کرده و از لیست کلیه محصولات تعریف شده در فروشگاه، محصول برگزیده مورد نظر را انتخاب، تاریخ انقضای این محصول برگزیده را نیز مقدار دهی کرده و دکمه افزودن را کلیک نمایید. مشاهده می کنید که محصول مورد نظر در انتهای صفحه اول فروشگاه ظاهر می‌شود.

 

 

در صورتیکه تاریخ انقضا خالی رها شود، محصول مورد نظر برای همیشه برگزیده خواهد بود.

البته جهت سهولت تعیین محصولات برگزیده، همانطور که قبلا در بخش تعریف محصول جدید مشاهده نمودیم می توانیم در آنجا نیز همین عملیات را به شکل ساده تری انجام دهید ولی مشاهده تمامی محصولات برگزیده به صورت یکجا با امکان حذف و یا ویرایش می تواند در برخی موارد بسیار کاربردی باشد.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013