مدیریت محصولات مرتبط

همانطور که در بخش قبلی در قسمت محصولات مرتبط توضیح دادیم، این ماژول به مدیریت فروشگاه امکان میدهد، زمانیکه مشتری محصولی را برای خرید انتخاب کرد محصولات و لوازم جانبی آنرا نیز به مشتری معرفی شود تا مشتری با آنها آشنا شده و میزان ترغیب مشتری برای خرید محصول بیشتر شود.

در این بخش شما میتوانید محصولات مرتبط با هم را مشخص کنید.

 

 

از بخش A نام محصول اصلی را انتخاب کنید (مثلا دوربین فیلم‌برداری). در بخش B محصول مرتبط با آن را از لیست محصولات تعریف شده انتخاب نمائید. (مثلا: کیف دستی دوربین). اگر از گزینهاستفاده کنید، ارتباط یک طرفه بین دوربین و کیف دستی آن برقرار می‌شود. اگر از گزینه ارتباط دو طرفه استفاده کنید، هر دو محصول A و B متناظراً بهم ارتباط پیدا می‌کنند و هر کدام که بعنوان محصول اصلی برگزیده شود، محصول دیگر بعنوان محصول مرتبط آن نمایش داده خواهد شد.

 

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013