برنامه ریزی محصولات آینده

اگر در منوی (فروشگاه) و ابزار (شاخه ها/محصولات) در هنگام تعریف محصول جدید، در کادر تاریخ دسترس پذیری محصول، تاریخ وارد شده از تاریخ جاری بزرگتر باشد محصول به این قسمت اضافه میشود. (شکل زیر)

 

 

در پایین صفحه فروشگاه قسمتی برای محصولات آینده وجود دارد که تاریخ ارائه محصول را به مشتریان نشان می دهد.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013