مدیریت محصولات فوق العاده

در این بخش شما می توانید محصولات فروشگاه تان را به حراج بگذارید. در صفحه اصلی فروشگاه برای دیدن این بخش به قسمت فوق العاده بروید. در این بخش برروی قیمت اصلی یک خط کشیده شده و قیمت برای حراجی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

در صفحه محصول نیز می توانید یک قیمت فوق العاده به محصول اختصاص دهید که بمراتب کاربردی ترمی باشد، ولی داشتن لیست تمامی محصولات فوق العاده محصول با امکان افزودن و ویرایش می تواند بسیار مفید باشد.

 

 

در صفحه فروش فوق العاده ها با انتخاب دکمهمیتوانید یکی از محصولات موجود در فروشگاه را به حراج بگذارید.

در صفحه جدید محصولی که باید به حراج گذاشته شود را انتخاب کرده، قیمت جدید برای حراجی و تاریخ انقضاء حراجی را وارد کنید و سپس دکمهرا انتخاب نمایید.

 

 

چند نکته در وارد کردن اطلاعات فروش فوق العاده:

1. شما می توانید یک عدد به صورت درصد در کادر قیمت جدید وارد کنید تا از قیمت اصلی محصول کم شود، برای نمونه: 20%

2. اگر شما یک قیمت جدید بصورت معمول وارد کنید، علامت جدا کننده اعشاری باید بصورت "." باشد (نشانه اعشاری) ، مثال :49.99 . البته با توجه به اینکه قیمت پیش فرض فروشگاه ریال می باشد، ممکن است هیچ گاه نیازی به وارد کردن قیمت به صورت اعشار نداشته باشید.

3. کادر تاریخ انقضاء را در صورتی که فروش فوق العاده همیشگی است خالی رها کنید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013