مدیریت نظرات محصولات

هر مشتری که در فروشگاه یک حساب کاربری داشته باشد میتواند امتیاز و نظری را به هر محصول موجود در فروشگاه، بدهد و مشتری های دیگر هم میتوانند نظرات داده شده را بخوانند. همچنین مدیر فروشگاه با استفاده از نظرات داده شده می تواند برای بهتر شدن فروشگاه ایده های جدیدی استخراج کند.

مشتری در فروشگاه در صفحه مشخصات محصول برای دیدن نظرات داده شده هر محصول می تواند از دکمهاستفاده نماید.

 

 

مدیر فروشگاه با انتخاب ابزار نظرات میتواند نظرات داده شده توسط مشتریان را مدیریت کند. در این بخش تعداد نظرات داده شده، نام محصول، امتیاز و تاریخ نظر دادن مشتری را میتوان مشاهده کرد. در کادر سمت چپ این بخش نام نویسنده نظر و تعداد دفعات خوانده شدن آن توسط دیگران وجود دارد. همچنین دکمهوبه ترتیب برای ویرایش نظر و حذف آن استفاده می شود. برای مشاهده کامل نظر نیز کافیست برروی آیکنکنار هر نظر در لیست کلیک نمایید.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013