واقعه نگاری و مخزن

پارامترهای تنظیم نحوه مدیریت  Log  در سیستم از جمله مواردی است که لازم است در تنظیمات فروشگاه مورد توجه قرار گیرد. عمل Log کردن یعنی یادداشت کردن کلیه فعالیت های سیستم جهت بررسی آن در مواقعی که سیستم رفتار غلطی را از خود نشان میدهد.  تنظیم Log در این قسمت قابل انجام است.

قبل از فعال کردن  عمل لاگ گیری از میزان فضای میزبان (Host) خود  اطمینان حاصل کنید. ممکن است این فضا بدلیل محدودیت باعث بروز مشکلاتی برای فروشگاه شما شود. همچنین مقصد واقع نگار(log) باید موجود و قابلیت نوشتن داشته باشد.

 

استفاده از سرویس های مخزن در فروشگاه شما بدلایل افزایش سرعت بار گذاری صفحات فروشگاه و در نتیجه افزایش رضایت مشتری توصیه میشود. کاری که مخزن (اصطلاحا Cache) انجام می دهد ذخیره سازی برخی صفحات فروشگاه در سرور میزبان (Host) شما می باشد. این کار باعث میشود تا کار بارگذاری صفحات درخواستی زودتر انجام شود.

 

 

استفاده از مخزن را تنها هنگامی فعال کنید که کار تنظیمات فروشگاه به پایان رسیده و از هر نظر آماده کار باشد. در غیر اینصورت، ممکن است موقع اعمال تغییرات در تنظیمات فروشگاه تغییرات شما درست نمایش داده نشود. همچنین از سطح دسترسی نوشتنی پوشه تعیین شده در پوشه فایلهای مخزن اطمینان حاصل نمایید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013