موجودی

سطح موجودی انبارداری است که هدف از آن آگاهی از تعداد کالای ورودی به فروشگاه، بررسی سطح موجودی فروشگاه، کاستن از موجودی در هنگام سفارش و مدیریت نقطه سفارش کالا استفاده میشود. فروشگاه سازویرچو به صورت ساده و با مکانیزیم های کنترلی بهینه، سطح موجودی کالای فروشگاه را کنترل می نماید.

 

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013