فهرست محصولات

تنظیمات مربوط به نمایش لیست محصولات در این بخش وجود دارد. در این قسمت شما میتوانید مشخص کنید که چه اطلاعاتی از محصولات شما میتواند در لیست نمایش داده شوند و آیا تصویر محصول ، مدل محصول ، قیمت محصول و .. در فروشگاه به هنگام نمایش لیست محصولات وجود داشته باشد یا خیر.

 

 

توجه داشته باشید که در برخی از قالبهای نسخه تجاری فروشگاه ساز ویرچو برخی از گزینه های این بخش به خاطر حفظ سازگاری  لحاظ قرار داده نشده اند.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013