اطلاعیه های مدیریت

اطلاعیه های مدیریتی دارای  سه نوع دسته بندی می باشند:

عمومی: اطلاعیه هایی می باشد که برای تمامی مدیران فروشگاه ها ارسال می گردد، که می تواند شامل زیر شاخه های اطلاع رسانی، آموزشی، آگهی، نسخه جدید و غیره باشد.

عمومی: اطلاعیه هایی می باشد که برای تمامی مدیران فروشگاه ها ارسال می گردد، که می تواند شامل زیر شاخه های اطلاع رسانی، آموزشی، آگهی، نسخه جدید و غیره باشد.

مربوط به نسخه: اطلاعیه هایی که با توجه به نسخه ی فروشگاه سازی که شما استفاده می نمایید، ارسال می گردد و شامل: اطلاع رسانی ، آموزش، آگهی، بروزرسانی، امنیتی و غیره می باشد.

لینک خروج شما را از محیط کاربری مدیریت خارج می نماید. توصیه می کنیم همواره بعد از اتمام کارتان در بخش مدیریت با استفاده از این لینک به طور کامل از این بخش مدیریت خارج شوید.

اجزای ثابت بعدی محیط کاربری مدیریت، در حاشیه سمت راست در یک بلوک کلی با عنوان منوی مدیریت قرار دارد که در حقیقت جعبه ابزار کنترل و پیمایش بخشهای مختلف مدیریت می باشد.

 

در باقی این سطور قصد داریم تا امکانات و ابزارهای موجود در این جعبه ابزار کنترل و پیمایش را توضیح دهیم.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013