ماژول واریز به حساب(فیش بانکی)

با فعال کردن این ماژول شما امکان خرید از طریق واریز به حساب را برای مشتریان خود مهیا می سازید. در این بخش به توضیح تنظیمات این ماژول و نحوه استفاده از آن می پردازیم:

 

 

مشخصات حساب بانکی : شما می توانید شماره حسابهای قابل واریز توسط مشتریان را وارد نمایید، این اطلاعات در نهایی سازی سفارش در مرحله مشخصات و نحوه پرداخت در زیر ماژول واریز به حساب(فیش بانکی) نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربر در هنگام انتخاب این ماژول به عنوان ماژول پرداخت مورد نظر باید شماره فیش بانکی و تاریخ واریز را نیز وارد نماید، که این اطلاعات بعد از نهایی سازی سفارش، در بخش فیشهای بانکی برای مدیریت قابل مشاهده خواهد بود (نحوه کار با بخش فیشهای بانکی در ادامه دفترچه راهنمای کاربران در بخش مربوطه توضیح داده شده است.)

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013