دسترسی به PhpMyAdmin

برای دسترسی به ابزار phpMyAdmin که یک رابط گرافیکی تحت وب برای مشاهده و مدیریت دیتابیس MySQL می باشد، برروی آیکون phpMyAdmin از باکس Databases کلیک کنید:

 

 

با کلیک برروی این آیکون در صفحه جدید ابزار phpMyAdmin در اختیار شما قرار خواهد گرفت و قادر خواهید بود برروی دیتابیس موردنظر خودتان مدیریت نمایید.

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013