ایجاد زیردامنه

شرح نحوه ایجاد زیردامنهCPanel  این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که به تعداد مجاز برای نام دامنه خود، زیردامنه تعریف کنید. برای استفاده از این قابلیت برروی آیکون Subdomains در باکس Domains کلیک کنید:

 

 

پنجره جدید باز شده و به شما امکان ایجاد زیردامنه جدید و مدیریت زیردامنه های قبلی را می دهد. برای ایجاد زیردامنه جدید فرم Create a Subdomain را تکمیل کنید:

 

 

 

 

در بخش Subdomain نام زیردامنه موردنظر خودتان را وارد کنید و در بخش Document Root مسیر پوشه ای را که فایلهای این زیردامنه در آنجا قرار خواهد گرفت را وارد نمایید. (می توانید از مسیر پیشنهادی خود CPanel استفاده کنید یا مسیر دیگری وارد نمایید) برروی Create کلیک کنید تا زیردامنه جدید ایجاد شود.

در زیر همین فرم می توانید زیردامنه هایی را که قبلا ایجاد کرده اید مشاهده کرده و مدیریت نمایید.

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013