مقدمه ای بر تجارت الکترونیک

بسیاری از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عرصه اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم نموده است. رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری اطلاعات (IT) در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مربوط به امور تجاری را کاهش داده است و دسترسی عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه    ویژه ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود.
در سالهای اخیر کشورهای توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی روی آورده اند. روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت بدون کاغذ، صرفه جویی در زمان، هزینه ها و نیروی انسانی را به دنبال داشته و شاخص های بهره وری را افزایش داده است و در ایران نیز تجارت الکترونیک کم کم پررنگ تر شده و به جایگاه اصلی خودش نزدیک می شود.
تعریف تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیکی (Electronic commerce) به مفهوم انجام معاملات و انتقال اطلاعات تجاری بدون تبادل کاغذ و بطور مستقیم به کمک رایانه ها و از طریق خطوط مخابراتی می باشد.

 ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC)

 •  جهانی نمودن تجارت
 •  برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی
 •  کاهش قیمت منابع جهت خرید
 •  افزایش درصد فروش
 •  دسترسی آسان به اطلاعات
 •  کاهش هزینه های معاملاتی
 •  کاهش هزینه های زمانی

مزایای تجارت الکترونیکی :

 •  تاخیر ناشی از تهیه مدارک را از بین می برد.
 •  امکان بروز اشتباه را کاهش می دهد.
 •  صرفه جوئی در زمان، نیروی انسانی و هزینه های اداری را به دنبال دارد.
 •  هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد.
 •  جریان گردش اطلاعات را روان می سازد.
 •  حجم زیاد استانداردهای تکراری را کاهش می دهد.
   

 

قدرت یافته با Zoopeer - © Zoopeer CMS 2005-2013