نظرسنجی

چه انتظاری از نسخه تجاری دارید؟

امکانات بیشتر - 25.7%
مدت زمان پشتیبانی طولانی تر - 7.04%
قالب های حرفه ای بیشتر - 18.66%
قیمت پایین تر - 37.68%
به نسخه تجاری احساس نیاز نمی کنم - 10.92%
مجموع آراء: 284

پیگیری درخواست

جستجوی پیشرفته

برای رسیدن به نتایج بهتر سعی کنید از کلمات کلیدی مناسبتری استفاده کنید. همچنان می توانید باانتخاب یک بازه زمانی یا انتخاب بخش مطلب مورد نظر خود را سریعتر پیدا کنید.
 

جستجو در عنوان مطالب     جستجو در کل متن