نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر به نظرتان اهمیت بیشتری دارد؟

توسعه نسخه ای جدید با امکانات بیشتر - 22.76%
امکاناتی برای پرداخت اینترنتی پول - 26.86%
امکاناتی برای ارسال آسانتر سفارشات - 4.75%
نرم افزاری برای مدیریت OffLine فروشگاه - 11.76%
ارائه خدمات پشتیبانی وسیعتر - 1.62%
طراحی قالبهای جدید و زیبا برای فروشگاه - 32.25%
مجموع آراء: 927

پیگیری درخواست

جستجوی پیشرفته

برای رسیدن به نتایج بهتر سعی کنید از کلمات کلیدی مناسبتری استفاده کنید. همچنان می توانید باانتخاب یک بازه زمانی یا انتخاب بخش مطلب مورد نظر خود را سریعتر پیدا کنید.
 

جستجو در عنوان مطالب     جستجو در کل متن