نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر به نظرتان اهمیت بیشتری دارد؟

توسعه نسخه ای جدید با امکانات بیشتر - 22.76%
امکاناتی برای پرداخت اینترنتی پول - 26.86%
امکاناتی برای ارسال آسانتر سفارشات - 4.75%
نرم افزاری برای مدیریت OffLine فروشگاه - 11.76%
ارائه خدمات پشتیبانی وسیعتر - 1.62%
طراحی قالبهای جدید و زیبا برای فروشگاه - 32.25%
مجموع آراء: 927

پیگیری درخواست

ارتقای سخت افزاری سرور شماره یک

به اطلاع مشتریان گرامی می رسانیم که تمامی وب سایت های میزبانی شده برروی سرور شماره یک شرکت، براساس جدول زمانی زیر به سرور جدید انتقال داده خواهند شد:

شروع عملیات انتقال: ساعت 18:00 روز دوشنبه 14 تیرماه 1395

اتمام عملیات انتقال: ساعت 24:00 روز دوشنبه 14 تیرماه 1395

بازبینی نهایی انتقال: ساعت 12:00 روز سه شنبه 15 تیرماه 1395

 

این عملیات به منظور ارتقای سخت افزاری سرور اصلی شرکت و در نتیجه افزایش سرعت و کارآیی وب سایت ها انجام می گردد و تمامی وب سایت هایی که برروی این سرور قرار داشته باشند در مدت انتقال و نهایتا تا ساعت 18:00 روز سه شنبه 15 تیر ماه 1395 قابل دسترسی نخواهند بود. با توجه به قرار گرفتن وب سایت فروشگاه ساز ویرچو (virtu.ir) برروی این سرور، این وب سایت نیز قابل دسترسی نخواهد بود.

وب سایت هایی که آدرس IP اعلامی آنها به درگاه پرداخت به شرح زیر می باشد جهت جلوگیری از قطع شدن ارتباط با درگاه پرداخت (سرور بانک) آدرس IP جدید را به شرکت پرداخت (PSP) اعلام نمایند:

آدرس IP سرور قدیمی آدرس IP سرور جدید
87.117.195.76 109.169.66.225

 

تیم فنی شرکت در تلاش می باشد که این عملیات انتقال بدون مشکل انجام شده و تمامی وب سایت ها در اولین فرصت در دسترسی قرار بگیرند.