پشتیبانی آنلاین

اطلاعات تماس :

تماس مستقیم:
دفتر تبریز:   33364104 041

دفتر تورنتو:   8650150 647 1+

نظرسنجی

نظرتان در مورد سایت جدید پروژه چیست؟

بدتر شده - 8.91%
فرقی نکرده - 9.9%
عالی شده - 59.41%
سایت قبلی رو ندیدم - 21.78%
مجموع آراء: 101

پیگیری درخواست

قالبهای نسخه تجاری فروشگاه ساز ویرچو

قالب شماره 1 (Mesolite)

قالب شماره 2 (Rutile)

قالب شماره 1
تاریخ انتشار: 1388/10/01 تاریخ انتشار: 1388/10/01
 

قالب شماره 3

قالب شماره 4 (Tube)

 
این قالب بدلیل قدیمی بودن دیگر ارایه نمی شود تاریخ انتشار: 1390/09/01
 

قالب شماره 5 (Craft)

قالب شماره 6 (bertha)

تاریخ انتشار: 1391/03/01 تاریخ انتشار: 1392/11/01
 

قالب شماره 7 (Moderate)

 
 
تاریخ انتشار: 1393/06/18