پشتیبانی آنلاین

اطلاعات تماس :

تماس مستقیم:
دفتر تبریز:   33364104 041

دفتر تورنتو:   8650150 647 1+

نظرسنجی

کدامیک از موارد زیر به نظرتان اهمیت بیشتری دارد؟

توسعه نسخه ای جدید با امکانات بیشتر - 22.76%
امکاناتی برای پرداخت اینترنتی پول - 26.86%
امکاناتی برای ارسال آسانتر سفارشات - 4.75%
نرم افزاری برای مدیریت OffLine فروشگاه - 11.76%
ارائه خدمات پشتیبانی وسیعتر - 1.62%
طراحی قالبهای جدید و زیبا برای فروشگاه - 32.25%
مجموع آراء: 927

پیگیری درخواست

قالبهای نسخه تجاری فروشگاه ساز ویرچو

قالب شماره 1 (Mesolite)

قالب شماره 2 (Rutile)

قالب شماره 1
تاریخ انتشار: 1388/10/01 تاریخ انتشار: 1388/10/01
 

قالب شماره 3

قالب شماره 4 (Tube)

 
این قالب بدلیل قدیمی بودن دیگر ارایه نمی شود تاریخ انتشار: 1390/09/01
 

قالب شماره 5 (Craft)

قالب شماره 6 (bertha)

تاریخ انتشار: 1391/03/01 تاریخ انتشار: 1392/11/01
 

قالب شماره 7 (Moderate)

 
 
تاریخ انتشار: 1393/06/18